Kwaliteit

Onze visie en waarden

Onze visie is simpel: mondiaal leider worden in producten voor persoonsidentificatie waarmee mensen worden geïdentificeerd en beter worden beveiligd. Wij hebben een passie voor wat we doen, we zijn klantgericht, kwaliteitsbewust en op succes georiënteerd..

De onderstaande waarden weerspiegelen het karakter, de filosofie en de dagelijkse manier van werken van onze onderneming:

Gedreven door kwaliteit en klanttevredenheid Wij streven er altijd naar te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten op het punt van kwaliteit, reactiesnelheid en professionele uitmuntendheid, waarbij we binnen het overeengekomen budget en de overeengekomen termijn leveren.

Het resultaat van geweldige mensen en teamwork:Wij verdienen onze reputatie van uitmuntend werk dankzij mensen met uitzonderlijke creativiteit, deskundigheid en vastberadenheid, die nauw samenwerken met onze klanten en met elkaar. Streven naar uitmuntendheid blijft de basis van ons succes.

Wij willen klanten altijd waar bieden voor hun geld en constant innoveren: Wij streven ernaar producten en diensten te leveren die voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten. Onze inzet is gericht op producten en oplossingen met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding, op basis van innovatieve toepassingen van technologie. In onze relatie met klanten en toeleveranciers handelen wij volledig volgens de onderstaande principes en ethische uitgangspunten:

Aan onze klanten:
 • Wij geven de hoogste prioriteit aan de kwaliteit, tijdige levering en competitiviteit van onze producten en diensten.
 • Wij proberen onze doelen te bereiken met inachtneming van persoonlijke integriteit en hoge professionele normen.
Aan onze leveranciers en onderaannemers:
 • Wij zijn eerlijk en professioneel in al ons zakelijke handelen en komen onze beloften aan onze zakenpartners na.
 • Wij selecteren toeleveranciers die onze ethische normen naleven en net als wij gericht zijn op kwaliteitsproducten en -diensten.

Milieu

ISO-certificering en voortdurende verbetering

Onze ISO-certificering is een bevestiging voor ons streven naar kwaliteit en voortdurende verbetering. Wij hebben onze certificering altijd behouden, dus u kunt erop vertrouwen dat wij de strengste procedures volgen om voor iedere order hoge kwaliteit en een tijdige en correcte levering te garanderen.

Certificering

Via de onderstaande links kunt u onze certificaten bekijken:

Neem contact. met ons op voor meer informatie.

PDC BIG zet zich ervoor in maatschappelijk verantwoord te ondernemen:
Wij zetten ons ervoor in een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn, in onze producten, onze processen en ons dagelijkse leven. Wij leveren herbruikbare producten en bevorderen de recycling van onze producten. Als u producten hebt die u niet meer gebruikt, stuur deze dan naar een van de onderstaande adressen.

PDC BIG France
Recycleren van gebruikte badges
80, rue de la Roquette
75011 Paris
France

PDC BIG UK
Recycleren van gebruikte badges
Units 6-8 Dencora Ctr
Whitehouse Road
Ipswich Suffolk IP1 5NX
UK

PDC BIG Belgium
Recycleren van gebruikte badges
Industrielaan 17
1400 Nijvel
België


Voortdurende verbetering

Onze plannen voor prestaties en voortdurende verbetering zijn gebaseerd op:

 • Interne audits (mystery shopper, anonieme audits…)
 • DPPM-metingen (Defective Parts Per Million)
 • Pareto en “probleemoplossing in 8 stappen”
 • Regelgeving en naleving

  Als onderdeel van de Brady Group volgen wij het Brady-beleid

  Informatie over BRADY R.E.A.C.H.

  INLEIDING EN BRADY-BELEID

  Ons beleid:

  « LDe onderneming zet zich in voor het leveren van producten en diensten van hoge kwaliteit die altijd volledig voorzien in de eisen van de klant en de toepasselijke wet- en regelgeving. De onderneming voert een "meteen goed"-beleid en een beleid van voortdurende verbetering van de kwaliteit van producten en diensten. Een belangrijk vereiste van deze kwaliteitsaanpak is dat iedere persoon de filosofie van de onderneming erkent en aanvaardt en de verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van zijn/haar eigen handelen. Wij streven ernaar door een doeltreffende toepassing van het kwaliteitssysteem aandacht te geven aan alle aspecten van klanttevredenheid en verwachtingen van de klant, door de toepassing van operationele monitoring en het voorkomen van producten of diensten die niet aan de eisen voldoen. Doelstellingen ten aanzien van de organisatie en de behoeften en verwachtingen van de klant zullen worden vastgesteld, gemonitord en geëvalueerd en zullen worden verspreid onder alle medewerkers van de onderneming »

  Twee van de belangrijkste verplichtingen in het kader van REACH zijn:

  1. Registratie van alle stoffen (in alle vormen) die op de EU-markt worden gebracht
  2. Melding van zeer zorgwekkende stoffen (Substances of Very High Concern - SVHC's) die aanwezig zijn in artikelen die op de EU-markt worden gebracht.

  1.1 Registratieverplichting

  Alle stoffen in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar moeten worden geregistreerd. Afhankelijk van de volumes en het gevaar van de stof moest dit in 2010, 2013 of 2018 gebeuren. Dit kan (dure) tests omvatten om het effect op de menselijke gezondheid en het milieu te beoordelen. Stoffen die al op de EU-markt zijn, moesten vóór 1-12-2008 worden gepreregistreerd om na deze datum op de Europese markt te mogen blijven. Wanneer een preregistratie wordt gemist, moeten de stoffen van de EU-markt worden verwijderd.

  Brady-acties

  Brady onderzoekt, sinds de wetgeving in werking is getreden, de verschillende verantwoordelijkheden en de verschillende rollen die zij in het kader van REACH moet spelen. Als importeur zijn we alle hoeveelheden die wij in de EU invoeren, nagegaan. Aangezien wij van geen enkele stof een ton of meer importeerden, hebben wij geen registratieverplichting.

  1.2. Zeer zorgwekkende stoffen (Substances Of Very High Concern - SVHC)

  Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) bepaalt op basis van testresultaten of sommige stoffen moeten worden beperkt of voor bepaalde toepassingen aan een autorisatie moeten worden onderworpen. Op de meest recente kandidaatslijst van 17 december 2015 staan al 168 SVHC's (https://echa.europa.eu/nl/candidate-list-table), maar ECHA zal daar meer stoffen aan toevoegen. Op dit moment worden 3.000 stoffen onderzocht.

  Op dit moment bevatten de PDC BIG-producten één stof die als SVHC is geclassificeerd:

  1. Nonylfenol*: Aanwezig in de Sparkryled-badges en de Sparkryled-jojo's. *Wij zoeken samen met onze toeleveranciers naar alternatieven voor deze SVHC. Geen specifieke instructies voor een veilig gebruik van een van deze producten.

  Brady-acties

  Brady onderhoudt nauw contact met haar toeleveranciers om na iedere nieuwe versie van de kandidaatslijst na te gaan of een of meer SVHC's aanwezig zijn in de onderdelen en materialen die wij op de Europese markt brengen. REACH legt de verplichting op klanten te informeren over de aanwezigheid van >0,1 gewichtspercent van een SVHC in het product dat in Europa wordt verkocht.

  Inmiddels zijn 32 van de SVHC's van de kandidaatslijst geselecteerd voor de autorisatielijst (bijlage XIV). Die 32 SVHC's mogen na de verbodsdatum niet meer op de markt worden gebracht.

  Voor de SVHC's die nu op de autorisatielijst staan en die voorkomen in onze onderdelen of materialen, werkt Brady nauw samen met haar toeleveranciers om een "SVHC-vrije" versie te ontwerpen.

  Lijst met autorisaties

  Brady-organisatie

  Sinds enkele jaren werkt een pan-Europees team aan de follow-up van deze wetgeving. Op elke locatie is een team van lokale REACH-coördinatoren gevormd. Deze coördinatoren onderhouden nauw contact met de toeleveranciers om de gevraagde SVHC-informatie te verkrijgen; ook organiseren zij de reactie op verzoeken van klanten. Neem voor specifieke vragen over onze producten en REACH contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger of klantenservice.

  Veelgestelde vragen over de REACH-regelgeving

  http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas